Duurzaamheid

MVO -We Care!

MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt steeds vaker, terecht, de aandacht bij bedrijven. Wij van Kupack Products praten liever over duurzaam ondernemen. Bij duurzaam ondernemen ligt de nadruk namelijk meer op de eigen organisatie, de eigen medewerkers en de eigen impact op het milieu.

Hierbij hanteren wij het 3 P’en beleid: People, Planet, Profit.

In ons bedrijf heeft een bijdrage aan het milieu proriteit. Met onze beslissingen houden wij ook rekening met het welzijn van onze medewerkers en de impact van onze activiteiten op de samenleving en het milieu. Met dit 3 P’en beleid gaan wij net een stap verder dan alleen het opvolgen van wetten en regels. Onze focus ligt op de lange termijn. Door duurzaam te ondernemen, zorgen we ervoor dat ons bedrijf ook in de toekomst kan rekenen op loyale medewerkers. Hierbij valt te denken aan gezonde werkplekken, flexibiliteit en fysieke gezondheid. Tevens kunt u ook denken aan draagvlak in de omgeving en minder afhankelijkheid van uitputtelijke bronnen. Groene energie en het gebruik van zonnepannelen is hier bijvoorbeeld een onderdeel van.  

Onze kernwoorden zijn; duurzaamheid, energie besparen, hergebruik en afvalmanagement.

En, duurzaam ondernemen houdt uiteraard niet op bij je eigen onderneming. Dit geld ook voor onze leveranciers. Zo kiezen wij voor levering van bijvoorbeeld FSC karton en gaan wij voor kunststoffen die milieubewust geproduceerd worden.

Kunststof materialen

Wij hebben onze fabriek uitgerust met vele machines die beschikken over geavanceerde technieken. Dankzij deze machines kunnen wij milieubewust en economisch werken door bijvoorbeeld materialen zoals polypropyleen te gebruiken.

Het materiaal polypropyleen is een belangrijke grondstof voor de productie van ringbanden en etuis.

Polypropyleen wordt gemaakt uit het monomeer propeen. Bij het omzetten van propeen naar het plastic polypropyleen komen er geen vervuilende of giftige stoffen vrij. Daarom wordt polypropyleen ook wel bestempeld als een milieubewuste keuze bij het vervaardigen van verschillende soorten ringbanden, hoesjes en andere plastic artikelen. Zelfs bij het recyclen van producten die bestaan uit het materiaal polypropyleen ontstaan er in de verbrandingsoven wederom GEEN giftige gassen. Dit maakt het plastic polypropyleen nogmaals een milieubewuste keuze.

Eigenschappen van polypropyleen (ringbanden en etuis)

De opbouw van polypropyleen bestaat volledig uit pure koolwaterstoffen. Dus volledig uit koolstof (atoom: C) en waterstof (atoom: H).

Dit is de structuurformule van polypropyleen. Hierbij is de dubbele binding (zou 2 streepjes zijn) tussen CH en CH2 opgebroken tot een enkelvoudige binding (een streepje). Het polymeer polypropyleen bestaat uit een keten die continu de moleculen binnen het haakje herhaald. De ‘n’ buiten de haakjes geeft aan hoe vaak de eenheid binnen de haakje herhaalt wordt en hiermee hoelang het polymeer polypropyleen is.

Polypropyleen komt met zijn atomen overeen met aardgas. Hierdoor komt er bij volledige verbranding van polypropyleen alleen onschadelijke stoffen als water (H2O) en koolstofdioxide (CO2) vrij. Er ontstaan bij het omzetten van propeen naar polypropyleen GEEN gevaarlijke en schadelijke stoffen zoals kanker verwekkende stoffen, zware metalen, brandbare en giftige stoffen, persistente, bioaccumulerende, toxische (PBT) stoffen, hormoonontregelende stoffen, bestrijdingsmiddelen of radioactieve stoffen.

Het materiaal polypropyleen is geschikt voor gebruik bij minus 5 tot plus 70 °C. Kortom, polypropyleen is bestendig tegen de huidige natuurschommelingen en omgeving.

Een ander voordeel van polypropyleen is dat dit materiaal lichter is dan water. Het soortelijk gewicht/dichtheid van polypropyleen is 0,946 g/cm3, terwijl dit van water 0,997 g/cm3 is. Het voordeel hiervan is dat polypropyleen dankzij zijn lagere dichtheid blijft drijven in het water en hierdoor eenvoudig uit het milieu te halen is.

Polypropyleen is de meest milieuvriendelijke kunststof!
Polypropyleen breekt niet af in de natuur.
Polypropyleen is 100% recyclebaar.
Polypropyleen is afwasbaar.
Polypropyleen is copy safe. Dit betekent dat de letters van gekopieerd drukwerk niet blijven kleven aan de etuis.

Voordelen voor grafische bedrijven bij het gebruik van polypropyleen:

Koud te rillen en te snijden.
Bestand tegen vocht, chemicaliën (m.u.v. xyleen en tolueen), zuren en oliën.
Corona behandeld, waardoor te bedrukken en van folie te voorzien.
Antistatisch behandeld voor grafische toepassingen

PVC
Polyvinylchloride (PVC) is een van de meest succesvolle moderne kunststoffen.

Dit is de structuurformule van PVC.
PVC wordt gebruikt voor uiteenlopende toepassingen in ons dagelijkse leven en speelt een vooraanstaande rol in de bevordering van gezondheid, zekerheid en veiligheid. Slechts weinig kunststoffen zijn tot op heden zo grondig bestudeerd als PVC. In al zijn levensfasen werd de impact van PVC op de gezondheid en op het milieu onderzocht: van de productie over het gebruik tot de uiteindelijke verwijdering van de uit PVC gemaakte producten. Dankzij al die voordelen werd PVC de op een na grootste basiskunststof en blijft de vraag naar PVC stijgen.

Plastikor verwerkt al 42 jaar lang PVC-folie in ringbanden en etuis.
PVC heeft vanuit de wetenschap en de praktijk bewezen dat het solide en stevige materiaal is. Hiermee kunnen wij onze artikelen bestempelen als langdurige gebruiksartikelen. Een ringband of etui kan wel 10 tot 15 jaar meegaan!

Het materiaal PVC is op dit moment milieuvriendelijker dan ooit! PVC bestaat voor 43% uit etheen wat afkomstig is uit ruwe olie of aardgas en voor 57% uit zout (NaCl). Dit houdt in dat bij de vervaardiging van PVC minder fossiele brandstoffen nodig zijn dan bij andere kunststoffen. In een tijd van schaarste is dit een enorm groot voordeel!

De productie van PVC bestaat uit drie verschillende stappen, maar samengevat ontstaat de volgende reactie:

Al hoewel er zouten nodig zijn in de productie van PVC komen deze tijdens dit proces niet in het milieu terecht. Naast het hoofdproduct vinylchloride (monomeer van PVC) komt er als bijproduct alleen de onschadelijke stof water vrij.

Dankzij de vele onderzoeken naar PVC is de weekmaker in PVC veranderd; de weekmaker is nu ftalaat vrij. Dit houdt in dat het materiaal nu ook kindvriendelijk is. Tot slot voldoet Plastikor met al zijn PVC producten aan de Europese richtlijn REACH. Dit houdt in dat alle additieven in PVC geen schadelijk stoffen bevatten zoals omschreven in de REACH richtlijn.

Of u geniet van een product gemaakt met het materiaal PVC of PP (polypropyleen), beiden materialen zorgen voor een mooie uitstraling en voldoen dezelfde kwaliteitsnorm.

Wij, Plastikor, vinden het belangrijk om onze klanten milieubewust te laten kiezen. Daarom kunt u kiezen uit de milieubewuste materialen PVC of PP. Beide opties zijn mogelijk.

Recycling

Om ook vooruitstrevend te zijn in het milieuvriendelijk en besparend werken, hebben wij naast ons materialengebruik ook de afvalstroom geëvalueerd.

Met onze 42 jaar ervaring deden we het al niet slecht met betrekking tot het sparen van het milieu, maar we zijn niet blind waardoor we altijd blijven streven naar verbetering en perfectie.

Productieafval verminderen
Het eerste doel was wederom om de productieafval nog meer te verminderen. De vermindering van het afval bij de machine scheelde wel iets, maar dit was marginaal. Dit komt mede omdat er eigenlijk al zuinig geproduceerd werd. Zo beschikken wij over rollen folie op 35 standaardbreedtes. En 2 standaard diktes. Dit heeft als gevolg dat er voor iedere type grootte map, een geschikte rol is waardoor er weinig productieafval ontstaat.

Recyclingbakken en transport
Als tweede doel werd er een aanzienlijke, grotere container geplaatst voor plastic afval. Hierdoor hoefde het recyclingbedrijf minder heen en weer te rijden. Dit scheelt in het opsoupperen van fossiele brandstoffen en uitstootgassen als gevolg van het rijden naar Plastikor en het recycling bedrijf.

Daarnaast hebben wij breed ingezet op het scheiden van allerlei soorten recyclebare materialen. Hierdoor hebben wij extra interne bakken voor apart hard en zacht polypropyleen, PVC, reststoffen, karton en papier en tot slot ook aparte bakken voor verpakkingsmaterialen. Omdat wij al onze materialen schoon opslaan, is 100% recycling weldegelijk mogelijk!

Recycling van PVC en PP is niet moeilijk. In het kader van ‘good housekeeping’ werden productieoverschotten van deze materialen al jaren lang gerecycled. Zo kent dit recyclebare materiaal tal van toepassingen. Denk aan ramen, vloer- en dakbedekkingsmateriaal leidingen, maar u kunt ook denken aan bankjes voor in het park.

De overige producten waarbij recycling met behulp van de huidige technologieën economisch niet haalbaar is, zal energierecuperatie toegepast worden. Energierecuperatie is een manier om materiaal te verbranden waarbij de vrijgekomen warmte, elektriciteit en licht wordt gebruikt in huizen, scholen of zelfs ziekenhuizen.

Plastikor en de bescherming van het milieu.
Plastikor loopt al sinds 2014 vooruit om de milieuproblematiek van heden te voorkomen/verminderen. Ons uitgangspunt was toen al bespaar op energie en zorg voor een schonere wereld. Om het milieu te beschermen hebben we in 2014 een plan van aanpak opgesteld. De streefdatum van het complete plan was medio 2020.

Doelstellingen plan van aanpak in 2014

  • Het stroom- en gasverbruik verminderen.
  • Gebruik van alternatieve kunststof materialen.
  • Het hergebruik van kunststoffen en de gebruikte kunststoffen milieuvriendelijk te kunnen recyclen.
  • Tot slot moeten de kunststoffen geschikt zijn voor langdurig en duurzaam gebruik.

Uitvoering van plan van aanpak.
Om meteen kracht bij ons plan van aanpak te zetten, begonnen wij in 2014 meteen met de eerste stap van het plan. De eerste stap was de modernisering van onze automaten in Plastikor. Zo werden de machines inwendig gemoderniseerd en indien nodig van nieuwe onderdelen voorzien. Daarnaast werden besturingssystemen aangepast en gekoppeld aan het netwerk om een economisch en milieuzuinige productie te garanderen. Tevens werden alle automaten voorzien van uitneem robots, waarbij energiezuinigheid voorop staat. Ook de machines voor de ringbanden werden allen voorzien van robot inleggers voor karton en foliën. Tot slot werd er bij het besturingssysteem slimme meters in de machines geplaatst om het stroomverbruik per machine en per product te registreren.

Eerste evaluatie.
Eind 2017 was de eerste stap succesvol gerealiseerd! De ombouw van alle machines was afgerond, waarna het plan van aanpak geëvalueerd werd. Hierbij werd ook meegenomen: welke stappen en handelingen er nodig zijn om CO2 neutraal te fabriceren.

Tijdens onze evaluatie konden wij met onze slimme meters bevestigen dat ons stroomverbruik van de machines was gedaald! Dit kwam bijvoorbeeld doordat we de verwarmingselementen van de machines hadden aangepast, waardoor we minder stroom nodig hadden bij een gelijke hoeveelheid productie. Daarbij komend is er extra aandacht besteed om machines na het afronden van een productieproces niet de hele dag aan te laten staan. Indien de operator niet meteen zelf de machine uitzet na productie, volgt een automatische uitschakeling van de machine binnen 15 minuten. Ook kan de planning op afstand de machine uitschakelen. Bij uitschakeling van een machine wordt ook meteen de persluchttoevoer naar deze machines gelijktijdig uitgeschakeld. Dit scheelt ook weer in energie.

Naast de machines werd ook gedacht aan het optimaliseren van de werkomgeving. Zo werden de productiehal, magazijn en kantoren voorzien van led verlichting, geschakeld door sensors. Daarbij werden de gangpaden in het magazijn voorzien van bewegingsmelders. Als gevolg van de led verlichting met bewegingsmelders werd er een verbruikersreductie van 55% behaald!

Daarnaast is er ook gedacht aan een natuurlijkere manier om de werkomgeving te verwarmen. Onze variabele druk geregelde compressoren voorzien de productiehal nu van warme lucht. Extra verwarmen is nu slechts nog noodzakelijk bij een buitentemperatuur van onder -2 graden Celsius. Tevens heeft onze productiehal geen airco nodig. Koeling in de zomermaanden wordt verricht door tactisch opgestelde water koelventilatoren.

Eind-evaluatie
Na alle aanpassingen is met een optel- en aftelsom het huidig stroomverbruik bekend!

  • Het stroomverbruik in 2018 is met 22% gedaald ten opzichte van 2014, ondanks een verhoogde jaaromzet met meer productie.
  • 2019 was het jaar voor het plaatsen van 4000 m2 zonnepanelen. Plastikor produceert nu zelfs meer dan CO2 neutraal vrij! Uiteraard blijven we doorgaan met verbeteren en innoveren en zal het belang van bezuinigen op stroom en gasverbruik voorop blijven staan.
  • Tevens zorgt Plastikor met al zijn overcapaciteit aan stroom dat deze direct terug geleverd wordt aan het elektriciteitsnet, zodat ook andere huishoudens kunnen profiteren van onze zonne-energie.

Plastikor doet mee aan industrie 4.0
Industrie 4.0 deed ook bij Plastikor zijn intrede.
Bij de modernisering werden meteen alle automaten gemonitord. Zo kan men nu vanuit de planning op afstand alle volautomatische machines controleren, stopzetten bij storingen, bij regelen of uitzetten.

Separaat aan de machine modernisering werden ook nieuwe energiezuinige machines gebouwd.
Zo maakt een door ons ontwikkelde nieuwe techniek het mogelijk om andere materialen zoals polypropeen en polyetheen te verwerken. Dit is niet alleen voor grote aantallen mogelijk, maar ook voor afnames van ongeveer 5000 stuks en soms kleinere aantallen.
Wij gaan voor snellere verwerking en productieprocessen. Al onze machines zijn up to date, klaar voor het heden en de toekomst!
Dus ons standpunt is: energiezuinig produceren gaat voorop, samen met de zonnepanelen zijn wij meer dan CO2 neutraal bezig.